Wizyty domowe

Wizyty domowe psychologa stanowią ofertę dla tych osób, które chciałyby umówić się na spotkanie w ich miejscu zamieszkania. Wizyty domowe są ustalane indywidualnie i nie obejmują sytuacji, w których występuje bezpośrednie zagrożenie życia, w takich sytuacjach konieczny jest kontakt z Pogotowiem Ratunkowym. W przypadku osób powyżej 15 roku życia konieczna jest ich zgoda na udział w spotkaniu. Wizyty świadczone są w obrębie 30 km od Praktyki Psychologicznej (Dąbrowskiego 15). Cena wizyty domowej to 200 złotych za 60 minut w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) w obrębie do 30km od Częstochowy.

Obszar, na którym świadczę wizyty domowe przedstawia poniższa mapa.