Moje kwalifikacje

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Rejestr Polskich Psychologów Klinicznych
Dyplom Specjalista Psycholog Kliniczny Rafał Korpyś
PARPA Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Certyfikat Specjalista Psychoterapii Uzależnień Rafał Korpyś
Centrum Terapii Krótkoterminowej
Świadectwo Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu