Jak wygląda pomoc psychologiczna i psychoterapia?


Zazwyczaj sesja lub konsultacja trwa 50 minut a sesja partnerska – 60 lub120 minut. Aktualny cennik możesz znaleźć na tej stronie. Jeżeli przychodzisz ze specyficzną kwestią lub potrzebujesz diagnozy czy orzeczenia, może być potrzebnych więcej, niż jedno spotkanie. W pewnych przypadkach sesja indywidualna powinna trwać 120 minut. Poinformuję Cię o takiej potrzebie. 

Psychoterapia w gruncie rzeczy polega na rozmowie oraz zadawaniu pytań skłaniających do myślenia. Czasem wystarczy, że w psycholog pomoże spojrzeć na istotne sprawy w życiu z nowej perspektywy, doświadczyć siebie w nowy sposób. Niekiedy terapia to proces oswajania bolesnych emocji lub zmiany zautomatyzowanych nawyków, które kiedyś może były użyteczne, lecz teraz ograniczają nasze możliwości rozwoju i wpływu na nasze życie.

Terapia to przede wszystkim towarzyszenie zmianie. W trakcie terapii możesz pozostać anonimowy i podać jedynie tyle danych o sobie, ile uznasz za stosowne. Wszystko to, o czym rozmawiamy – czy to w gabinecie, czy poprzez inne środki komunikacji – objęte jest tajemnicą (z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego).

Pracując z ludźmi pomagam im wprowadzać w codzienne życie nowe zachowania i nawyki, które w realny sposób wpłyną na ich jakość życia, relacje z bliskimi i rodziną czy radzeniu sobie z przeciwnościami, które napotykają w życiu. Wiem, że każdy potrzebuje właściwego dla siebie czasu, by zrobić kolejny krok i czasem jedno spotkanie z odpowiednią osobą wystarczy, by zacząć się zastanawiać nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy.

Przyjdź na pierwsze spotkanie. Wróć, gdy będziesz gotowy zrobić kolejny krok lub poczujesz, że przyszedł właściwy moment. Nie spiesz się. Daj sobie czas, by zastanowić się nad tym, co jest właściwie celem, który chcesz osiągnąć. Porozmawiaj z partnerem lub partnerką; jeśli znalezienie wyjścia z sytuacji będzie dla Was podobnie ważne, przyjdźcie razem, wspólnie poszukamy najlepszych rozwiązań.

Sam zdecydujesz, ile spotkań potrzebujesz, by kolejne kroki zrobić samodzielnie. Bez żadnych zobowiązań możesz podjąć decyzję o zakończeniu terapii w dowolnym momencie i o podjęciu jej w najlepszym dla siebie czasie.

Jeśli jesteś gotowy podjąć terapię, zalecam spotkania cotygodniowe, możesz też zdecydować się na rzadsze spotkania co dwa tygodnie. Jeśli nie jesteś gotowy na regularną pracę terapeutyczną, możemy spotykać się w trybie doraźnych konsultacji psychologicznych.

Z konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej mogą skorzystać również osoby od 15 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich na pierwszą wizytę wymagane jest przybycie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Zaświadczenia dot. konsultacji psychologicznych, terapii i konsultacji bariatrycznych wydawane są nieodpłatnie.

Jeśli bez odwołania nie pojawisz się na umówionej sesji, by kontynuować spotkania wymagam pokrycia jej kosztu na sesji następnej. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz zadać je całkowicie anonimowo tutaj.